שבת
מקורות והגות/

עונג או תלמוד תורה

ספר האגדה – מדרש פסיקתא (מדרש הפטרה), פרשה כג י'

אמר רבי ברכיה בשם ר' חייא בר אבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג. רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: לא נתנה השבת אלא לתלמוד תורה. ואין מחלוקת ביניהם:
מה שאמר ר' ברכיה בשם רבי חייא בר אבא לתענוג - אלו תלמידי חכמים, שהם יגעים בתורה כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתענגים: ומה שאמר רבי חגי בשם ר' שמואל בר נחמן לתלמוד תורה - אלו הפועלים. שהם עסוקין במלאכתם כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתעסקים בתורה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle