top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

אדוארדו גלאנו, תרגום: רמי סערי

על-פי "הזכות להזות"

אף שאיננו יכולים לשער איך ייראה העתיד, יש לנו לפחות הזכות לדמיין איך אנו רוצים שייראה. ב-1948 וב-1976 פירסם האו"ם רשימות ארוכות של זכויות האדם, אך לרוב רובו של המין האנושי יש רק הזכות לראות, לשמוע ולשתוק.

[...]

בואו ננעץ את העיניים במה שמעבר לחרפה כדי לשער עולם אפשרי אחר: [...] המכוניות לא ינהגו באדם, המחשבים לא יתכנתו אותו, הקניונים לא יקנו אותו, והטלוויזיה לא תצפה בו; הטלוויזיה תחדל להיות בת הבית החשובה ביותר, והיחס אליה יהיה כמו למגהץ או למכונת כביסה; [...] הכלכלנים לא יקראו 'רמת חיים' לרמת הצריכה, ו'איכות חיים' לכמות החפצים; [...] ההיסטוריונים לא יאמינו שיש ארצות שאוהבות להיות כבושות; [...] המוות והכסף יאבדו את כוחם המאגי, המיתה וההצלחה לא יהפכו נוכל לאביר; איש לא ייחשב גיבור או שוטה כיוון שיעשה מה שנכון לעשות במקום מה שכדאי לעשות; העולם לא יילחם עוד בעניים אלא בעוני; [...] האוכל לא יהיה סחורה, והתקשורת לא תהיה עסק; [...] לא יתייחסו לילדי עשירים כמו לכסף, כי לא יהיו ילדי עשירים; החינוך לא יהיה פריווילגיה של מי שיכולים לשלם תמורתו; [...] הצדק והחופש, תאומים סיאמיים שנידונו לחיות בנפרד, יתחברו שוב זה לזה, צמודים גב אל גב; [...] הכנסייה הקתולית תתקן את השגוי בלוחות הברית; [...] אנחנו נחיה כל לילה כאילו הוא האחרון וכל יום כאילו הוא הראשון.

עוד לחג >
bottom of page