top of page
יום הזכרון
מקורות והגות/

ברל כצנלסון

עם הספר

מבוא לספר הגבורה, טבת תש"א, 1941

והלב שואל: מה גורל נשקף לגבורה העברית עם חידוש חיי מולדת? הנזכה כאן לחידוש הגבורה החשמונאית, אשר גמולה לא רק במצפונה, כי אם גם בניצחונה?

"מדור לדור לא נשפך טוהר מדם חורשי תל-חי". אך לא כמורדים נואשים ולא כטרופי אינקויזיציה מתים בארץ חורשים ומגינים. תוגת מותם היא תוגת שאול ויונתן אשר יסדו את חירות ישראל. בחייהם וגם במותם הם אומרים לנו: נחמו נחמו עמי.

עוד לחג >
bottom of page