עשרה בטבת
מקורות והגות/

ארי אלון

עשרה בטבת הוא תחילת המדרון

עשרה בטבת, יום תחילת המצור על ירושלים, הוא מנקודת מבטו של יחזקאל יום החתימה. עשרה בטבת הוא תחילת הגלגול למדרון הבלתי הפיך המוביל מן המצור אל החורבן. משל לחפץ שביר המושלך מראש הגג, שלאחת הדעות בתלמוד הוא נחשב כשבור מרגע היותו באוויר, משום שלא ניתן עוד להצילו.

עוד לחג >