top of page
פסח
מקורות והגות/

מירה ש.

קערת הסדר עברה מראש לראש / מרוקו

לביא, 1994

גם במרוקו ניקו הרבה לפני פסח, וכולם השתתפו במבצע נקיון, שכלל צביעת הבית
ופתיחת מזרונים, מזרוני צמר, כביסת הצמר וייבושו, ותפירת המזרון מחדש.

שבוע לפני פסח עסקו כל ילדי המשפחה, עם ההורים כמובן, בהכנת מצה עשירה לפסח. הכלים
להכנת המצה עברו מבית לבית. כאשר סוף סוף הגיע היום המיוחל, היינו חבוטים ועייפים, אך מרוצים.

ליל הסדר התחיל במשפט "בבהילו יצאנו ממצרים", וקערת הסדר הגדולה עברה מראש
לראש 3 פעמים. אנחנו, הקטנים, מצטופפים תחתיה, שלא תעבור וחלילה תפסח עלינו.

את רוב הטקס של ליל הסדר שרנו. היו מנגינות קבועות ובין קטע לקטע אבא ז"ל תרגם
את הקטעים לערבית. (במנהג זה המשיך גם בארץ אף שלא הזדקקנו יותר לתרגום.) כאשר
הגיעו לקטע "ותִרבי ותגדלי", אבא היה חובט בצמח הקמומיל על ראש הבנות. גם את
הקטע הזה מאד אהבנו וחיכינו לו.

אין צורך להזכיר שלאכול אצל ספרדים בפסח כדאי ביותר. ידעיה הזדמן אצלי בפסח
אחד אצל הורי. אכלנו שם קטניות ומצה עשירה.

בדרך חזרה ללביא אמרתי לידעיה לא לספר לדוד מה אכלנו. כאשר נכנסנו הביתה הוא
"צעק: "אבא, אכלנו חמץ אצל סבתא.

עוד לחג >
bottom of page