top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

רבי נחמן מברסלב

רבים סבורים 

רבים סבורים שהעולם מחכים והולך. והאמת אינה כך. הדורות הקודמים היו חכמים יותר וגילו את עיקר החוכמה. אך מאחר שהם הכינו את יסודות החוכמה, נמצאים הדורות האחרונים חכמים יותר שהאחרונים באים אל המוכן. אבל לעולם גדול המכין ממי שבא אל המוכן.

עוד לחג >
bottom of page