שבת
מקורות והגות/

שבת וינפש

ספר האגדה, תלמוד בבלי, מסכת ביצה, ט''ז, ע''ז א'

אמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב 
שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו (שמות ל"א, י"ז), שנאמר: ''שבת וינפש'' - כיון ששבת - ויי 
אבדה נפש!

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle