top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

רמי קפלן

שינוי חלוקת העושר

מתוך: קריאה לסוציאל-דמוקרטיה

מהו, אם כן, הפתרון האמיתי למצוקה ולמצב ההתנוונות שהמדינה נקלעה אליו? הפתרון חייב להיות שינוי בחלוקת העושר בחברה הישראלית, והפיכתה לשוויונית יותר. יש לחזור ולהשתיל בכלכלה הישראלית אלמנטים סוציאליים, כאלה שעד היום רק נעקרו ממנה בשיטתיות. חזרה אל הסוציאל-דמוקרטיה תיטיב באופן ישיר עם כל שכבות העם שאינן שייכות לעשירון העליון, ותתרום לשיפור הסולידאריות בישראל.

עוד לחג >
bottom of page