top of page
שבועות
מקורות והגות/

שמות החג

שבועות הוא החג השני בשלושת הרגלים, והוא חל בשישי לחודש סיון, אחרי ספירת 49 ימי העומר.

 

שמות החג:
יתכן וחג השבועות הוא צירוף של מספר מועדים שונים שנתלכדו לאחד.

 

חג השבועות - מצווה לחוג את החג שבעה שבועות ויום מקציר העומר.
ויש גם טוענים חג השבועות - שבועת הברית שהעם נשבע לפני האל שהיתה חלק מטקס בו קראו אחת לשנה את כל חוקי התורה והעם נשבע לקיימם.

 

חג הביכורים - על שום "וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים" (שמות ל"ד כ"ב) - ביום זה נהוג היה להתחיל את עונת הביכורים בה כל אחד לוקח מתוצרת אדמתו ומביאה למקדש.

 

חג הקציר - "וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כ"ג ט"ז) - על-שם קציר החיטים בתקופת החג.

 

חג מתן תורה - זכר למעמד הר סיני ומתן תורה שחל על-פי המסורת ביום זה.

 

יום הקהל - יום מתן תורה הוא יום "הקהל" של העם.

 

עצרת (או עצרת של פסח) - שם מתקופת חז"ל יום זה הוא כשמיני עצרת שלאחר חג הפסח, שימי ספירת העומר מפרידים ביניהם רק כחול המועד. ויש הטוענים עצרת כמו "הקהל" - יום שהכל מתכנסים ונעצרים במקום אחד.

עוד לחג >
bottom of page