top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

האם למגילה יש סוף טוב?

דילמות מוסריות בסיפור המגילה

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ט-י

ניזכר בסיפור מלחמת היהודים על נפשם בסוף מגילת אסתר, ובדילמות המוסריות שיכולות לעלות מתוכו. נתרגל קריאה ביקורתית בלימוד בחברותא של עמדות מגוונות, המתייחסות לסוגיות הלחימה וההצלה. בסיום השיעור, התלמידים/ות יציגו את העמדות השונות, ויקיימו הצבעה בניסיון לענות על השאלה המורכבת: האם למגילה סוף טוב?

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

פתיחה במליאה - סיפור המגילה ופורים שני (נספחים א, ב)

מקורות ללימוד בחברותא - האם למגילה סוף טוב? (נספח ג)

דף דילמה - ניתוח העמדות השונות (נספח ד)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page