top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

האם למגילה יש סוף טוב?

דילמות מוסריות בסיפור המגילה

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ט-י

ניזכר בסיפור מלחמת היהודים על נפשם בסוף מגילת אסתר, ובדילמות המוסריות שיכולות לעלות מתוכו. נתרגל קריאה ביקורתית בלימוד בחברותא של עמדות מגוונות, המתייחסות לסוגיות הלחימה וההצלה. בסיום השיעור, התלמידים יציגו את העמדות השונות, ויקיימו הצבעה בניסיון לענות על השאלה המורכבת: האם למגילה סוף טוב?

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

פתיחה במליאה - סיפור המגילה ופורים שני (נספחים א'+ב')

מקורות ללימוד בחברותא - האם למגילה סוף טוב? (נספח ג')

דף דילמה - ניתוח העמדות השונות (נספח ד')

האם המערך סייע לך?

1

8

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page