top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

חזונם של נביאי ישראל ואנחנו – בין חלום למציאות?

"מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל."

מה בשיעור?

שיעור לכיתות י-יב

נתחקה אחר החזון הערכי לאורו הוקמה מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית; נבחן מה תפקידנו בעיצוב החזון העתידי של המדינה, תוך הסתכלות רחבה על "חזונם של נביאי ישראל" כפי שהובנו והתפרשו אצל כותבות וכותבים שונים מאז ועד היום.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

דפי מקורות ללימוד - חירות, צדק ושלום (נספח א)

"כשבאנו הביתה" / אריאל הורוביץ (נספח ב)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page