top of page
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

המחזת סיפור החג

המחזת סיפור החג

סיפור החג לפי מלכה האס

סיפור החג, סמליו ומנהגיו

סיפור החג, סמליו ומנהגיו

שיעורים כיתות א

על סוגי גבורה וגיבורים

על סוגי גבורה וגיבורים

שיעורים לכיתות ה

התיוונות ואמריקניזציה

התיוונות ואמריקניזציה

תרבות עברית ותרבות המערב

הישרדות חנוכה

הישרדות חנוכה

פעילות הפגתית

פעילות בתחנות

פעילות בתחנות

פעילות יצירה

מעץ הזית לשמן למנורה

מעץ הזית לשמן למנורה

מערך שיעור כיתות ב

מקבים ומתיוונים

מקבים ומתיוונים

שיעורים לכיתות ו

  המילים הללו

המילים הללו

על האמונה בכוחן של מילים

מגוון חידונים

מגוון חידונים

חידונים כלליים לחג החנוכה

הכנת חנוכיות

הכנת חנוכיות

פעילות יצירה

האור ומשמעותו

האור ומשמעותו

שיעורים לכיתות ג

שניצל בורשט

שניצל בורשט

הכרות עם סמלי החג

מי ימלל גבורות ישראל?

מי ימלל גבורות ישראל?

מי יכול לחולל שינוי במציאות?

אורות מדורות

אורות מדורות

אוסף אמרות והצעה לפעילות

סיפור החג

סיפור החג

סיפור חנוכה לפי בלה ברעם

נס חנוכה והנס בחיינו

נס חנוכה והנס בחיינו

שיעורים לכיתות ד

חידות הוא והיא

חידות הוא והיא

סמלי ומנהגי החג

יצירת נרות

יצירת נרות

פעילות יצירה

 נמלא את ליבנו

נמלא את ליבנו

מגוון משחקי חברה לחנוכה

עוד לחג >
bottom of page