top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

לקחים, אחריות והתקווה לתקן

חשבון נפש - היום שאחרי

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ט-י

נפתח בשירו של נתן יונתן 'הסתיו בלעדיו', שיפתח פתח לנושא השיעור - זכרון ותקווה. נמשיך ללימוד מקורות העוסקים בחברה הישראלית לאחר הרצח, בדגש על שלושת שלבי התשובה - הכרה בחטא, חרטה וקבלה לעתיד. ננחה את התלמידים לאסוף ציטוטים הפורשים רעיונות של זכרון ותקווה ונוסיף אותם ללוח למידה פעיל. בסיום, נבקש להציג את הסוגיה שנלמדה והיכן היא פוגשת את חייהם שלהם. 

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

מקורות ללימוד - הכרה בחטא (נספח א)

מקורות ללימוד - חרטה (נספח ב)

מקורות ללימוד - קבלה לעתיד (נספח ג)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page