top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על אחרות ואחריות

מגילת רות

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ח

נלמד ממגילת רות כיצד להפנות מבט לדמויות בשוליים, ועד כמה חשוב לשמוע את הקולות המושתקים בטקסט בפרט, ובחברה הישראלית בכלל. נפתח במקורות העוסקים באֲחֵרוּת במגילה באופן כללי, ונמשיך לדמויות השוליים בחברה - הזר, העני, והאישה.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

מקורות ללימוד בנושא אחרות (נספח א)

מקורות ללימוד בנושא היחס לזר (נספח ב)

מקורות ללימוד בנושא עוני והיחס לעניים (נספח ג)

מקורות ללימוד בנושא מעמד האישה (נספח ד)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page