top of page
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

הכרות עם החג

הכרות עם החג

מערך שיעורים לכיתות א

מגילת רות - מגילת החסד

מגילת רות - מגילת החסד

מערך שיעורים לכיתות ה

שמות החג ומשמעותם

שמות החג ומשמעותם

מערך שיעור לתלמידי תיכון

מתי חוגגים את החג?

מתי חוגגים את החג?

מערך שיעור לתלמידי תיכון

 זבת חלב ודבש - סמלי החג

זבת חלב ודבש - סמלי החג

מערך שיעורים לכיתות ב

סוגיות חברתיות במגילת רות

סוגיות חברתיות במגילת רות

מערך שיעורים לכיתות ו

קריאה במגילת רות

קריאה במגילת רות

מערך שיעור לתלמידי תיכון

נשים בתנ"ך

נשים בתנ"ך

חידון א-ב בנושא נשים במקרא

הבאת ביכורים

הבאת ביכורים

מערך שיעורים לכיתות ג

מהי מסורת?

מהי מסורת?

גלגול חג השבועות

משמעות היות העם הנבחר

משמעות היות העם הנבחר

תיקון ליל שבועות

חידונים לשבועות

חידונים לשבועות

חידון א-ב לשבועות

מתן תורה

מתן תורה

מערך שיעורים לכיתות ד

חג מתן תורה או חג הקציר?

חג מתן תורה או חג הקציר?

אסופת קטעים והצעות לדיון

מנהגים ומסורות בחג

מנהגים ומסורות בחג

מערך שיעור לתלמידי תיכון

עוד לחג >
bottom of page