top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על הכאב, הזיכרון והאחריות

"אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות י-יב

השיעור מנכיח את כאב השכול והאובדן בראיה חברתית רחבה ומציע להעניק משמעות להקרבה, דרך זיכרון והנצחה. נתייחס לפער בין האישי ללאומי, לחובה לזכור ולאחריות לתת ביטוי לזיכרון בהוקרה וגם בעשיה אישית וקהילתית לטובת בנייה וביסוס של חברה ישראלית ראויה.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

על הכאב, הזיכרון והאחריות - דף מקורות לתלמידים/ות (נספח א)

שירים לתלמידים/ות (נספח ב)

אתרי הנצחה וזיכרון (נספח ג)

מהלכה למעשה - מיזמי הנצחה בקהילה (נספח ד)

מצגת אנדרטאות זכרון והנצחה

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page