top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על הצימוד בין הימים, ההבדלה והקשר

זיכרון ועצמאות, הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ט

במדינת ישראל מסורת ייחודית של הצמדת יום הזיכרון הלאומי ליום העצמאות. איך משלבים ואיך מתמודדים עם המעבר מעצב לשמחה? האם שמחת העצמאות טמונה ביום הזיכרון? האם נכון לקבוע זמן ומקום מוגדרים לזיכרון או שהזיכרון צריך להיות נוכח במהלך היום-יום כחלק בלתי נפרד מהחיים?

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

דף מקורות לתלמידים/ות (נספח א)

שירים לתלמידים/ות (נספח ב)

מקור - התנועה מזיכרון לעצמאות (נספח ג)

אתרי הנצחה וזיכרון (נספח ד)

מצגת אנדרטאות זיכרון והנצחה

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page