top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על זיכרון הרצח, ממלכתיות והחברה הישראלית

איך זוכרים באחריות

מה בשיעור?

שיעור לכיתות יא-יב

נפתח בהיכרות עם חוק יום הזכרון לרצח, ומשמעויותיו בחברה הישראלית כיום. נמשיך בלימוד מקורות, שתכליתו העלאת שאלות על אופי יום הזכרון - תכלית, תוכן, מועד ואופני הזכרון, וכן, על מי מוטלת חובת הזכרון. נסיים ביצירת תוצר ללימוד - כתיבת מחודשת של חוק יום הזכרון לרצח רבין, העונה על שאלות שעלו בלימוד, ואתגרי החברה כיום.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

מקורות ללימוד - תכלית הזכרון (נספח א)

מקורות ללימוד - מה זוכרים? (נספח ב)

מקורות ללימוד - מתי מציינים את יום הזכרון? (נספח ג)

מקורות ללימוד - על מי מוטלת חובת הזכרון? (נספח ד)

מקורות ללימוד - באיזה אופן זוכרים? (נספח ה')

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page