top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על פירות הארץ ותוצרת כחול לבן

"זמרת הארץ לנו, הבאנו ביכורים"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ג-ד

נפתח בשיר 'תוצרת הארץ' ונשאל על הקשר שלנו לתוצרת הארץ. נמשיך בסקירת מוצרים תוצרת ישראל הנמצאים בכיתה, ונדון בחשיבות תעשייה ישראלית. נתחלק לקבוצות ללמידת מקורות מקראיים ועכשוויים העוסקים בעבודת האדמה כביטוי לקשר לארץ, ובייחודיות הארץ, פירותיה ונופיה. לסיום הלמידה, כל קבוצה תנתח תמונה או סרטון, העוסקים בחקלאות ובתעשייה הישראליות. 

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

לימוד בחברותא - מקורות מקראיים (נספח א)

שירים ומכתב בן גוריון (נספח ב)

מאגר תמונות חקלאות ישראלית (נספח ג)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page