top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

שבת "כהלכתנו" — מי שומר/ת על מי ולמה?

"ושמרו בני ישראל את השבת"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ה-ו

במסגרת השיעור נבחן דרכים מגוונות לביטוי 'שמירת שבת', מתוך לימוד רחב של מקורות ומנהגים. נראה כיצד קביעתו של אחד העם "יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל", רלוונטית ומשמעותית גם כלפינו כיום, מתוך עמדה תרבותית ריבונית.

להורדה ולהדפסה

שיר לשבת - שירי שבת (נספח א)

סיפור לשבת - מקורות ללימוד (נספח ב)

הרהור לשבת - מקורות ללימוד (נספח ג)

מבט לשבת - מקורות ללימוד (נספח ד)

פעילות מסכמת (נספח ה)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page