שיבה טובה

אדם שאינו חש במסתורין של חזיונות הטבע,

שאינו מתרשם מהזריחה ומהשקיעה,

האדיש לחיים הסובבים אותו,

חייו משוללים חיות.

הקריאה להתחדשות,

משמעה התמציתי היא קריאה להתאהבות.

אליבא דרבי נחמן, התחינה שאנו מפילים לפני הבורא

"אל תשליכני לעת זקנה" - הכוונה היא, כי גם

כשאברים ישתוחחו מזקנה, הנפש לא תשתוחח...

תפילה זו זהה לתפילה "ורוח קדשך אל תיקח ממני".

רוח הקודש נלקחה מהאדם, היינו אם הבריאה חדלה

מלעורר בו חוויה של התפעלות, סימן שהוא הושלך

לתוך זקנה.

רבי נחמן

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle