יום העצמאות
מערכי שיעור ופעילויות
אייר ג2.png

מסביב למדורה

על אחריות הצעירים בעיצוב המדינה - שיעור לגילאי תיכון

אייר ג2.png

חידון לחג

לפי אותיות א-ב

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.