מערכי שיעור ופעילויות
אייר ג2.png

לספר ביציאת מצרים

מערך שיעור לכיתה ד

אייר ג2.png

עבדות וחירות בימינו

שיעור לחטיבת הביניים

אייר ג2.png

היחס היהודי לגויים

שיעור לתלמידי תיכון

אייר ג2.png

חידוני ידע כללי על החג

חידונים לתלמידים ולמשפחה

אייר ג2.png

הא-לחמא עניא ומאכלי חג

מערך שיעור לכיתה ג

אייר ג2.png

ארבעת הבנים ואנחנו

שיעור לחטיבת הביניים

אייר ג2.png

והגדת לבנך

שיעור לתלמידי תיכון

אייר ג2.png

חידון הגדה ומנהגי הסדר

חידון לתלמידי תיכון ומעלה

אייר ג2.png

אביב הגיע פסח בא

מערך שיעור לכיתה ב

אייר ג2.png

עבדיים היינו, עתה בני חורין

מערך שיעור לכיתה ו

אייר ג2.png

מה בין צדק לצדקה

שיעור לתלמידי תיכון

אייר ג2.png

שמור את האביב

האביב בטבע, בעם ובפרט

אייר ג2.png

מנהגי חג פסח

מערך שיעור לכיתה א

אייר ג2.png

כנגד ארבעה בנים

מערך שיעור לכיתה ה

אייר ג2.png

מעבדות לחירות בהגדה

שיעור לתלמידי תיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.