מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

מנהגי חג פסח

מנהגי חג פסח

מערך שיעור לכיתה א

כנגד ארבעה בנים

כנגד ארבעה בנים

מערך שיעור לכיתה ה

והגדת לבנך

והגדת לבנך

שיעור לתלמידי תיכון

שמור את האביב

שמור את האביב

האביב בטבע, בעם ובפרט

אביב הגיע פסח בא

אביב הגיע פסח בא

מערך שיעור לכיתה ב

עבדיים היינו, עתה בני חורין

עבדיים היינו, עתה בני חורין

מערך שיעור לכיתה ו

היחס היהודי לגויים

היחס היהודי לגויים

שיעור לתלמידי תיכון

חידוני ידע כללי על החג

חידוני ידע כללי על החג

חידונים לתלמידים ולמשפחה

הא-לחמא עניא ומאכלי חג

הא-לחמא עניא ומאכלי חג

מערך שיעור לכיתה ג

ארבעת הבנים ואנחנו

ארבעת הבנים ואנחנו

שיעור לחטיבת הביניים

מעבדות לחירות בהגדה

מעבדות לחירות בהגדה

שיעור לתלמידי תיכון

חידון הגדה ומנהגי הסדר

חידון הגדה ומנהגי הסדר

חידון לתלמידי תיכון ומעלה

לספר ביציאת מצרים

לספר ביציאת מצרים

מערך שיעור לכיתה ד

עבדות וחירות בימינו

עבדות וחירות בימינו

שיעור לחטיבת הביניים

מה בין צדק לצדקה

מה בין צדק לצדקה

שיעור לתלמידי תיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.