top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

אני מלכת אסתר

מנהיגות נשית פורצת דרך

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ח

דמותה של אסתר המלכה כפתח ללימוד על מנהיגות נשים. נעמיק בדמותה של אסתר במגילה ובמדרש באמצעות 'דף הפייסבוק של אסתר המלכה', ונכיר נשים מובילות ששמן 'אסתר' בהיסטוריה הציונית. המערך כולל הצעה לשילוב הפעלה שיתופית ומתוקשבת, ובסיומו הזמנה לתלמידים/ות להציע מנהג פורימי חדש, בהשראת מנהיגותה של אסתר המלכה.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

פתיחה במליאה - מקור השם אסתר (נספח א)

מקורות ללימוד בזוגות - תיאור דמות אסתר במגילה (נספח ב)

מקורות ללימוד במליאה - מדרשים על אסתר (נספח ג)

מקורות ללימוד בחברותא - נשים מובילות הנקראות אסתר (נספח ד)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page