top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

ונהפוך הוא

והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ה-ו

עיסוק ברעיון ההיפוך ככלי להבין ולהזדהות עם האחר, וכהזדמנות לשינוי וצמיחה. נלמד על ביקור הרב קוק במושבות החלוצים, ועל הקשר לגיבורי המגילה. נלמד על תפקידו של פורים כקרנבל, חג של צחוק ופורקן. לבסוף, נזמין את התלמידים/ות ליצור אירוע 'נהפוך הוא' משלהם.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

פתיחה במליאה - ביקור הרב קוק (נספח א)

כרטיסיות "נהפוך הוא" (נספח ב)

מקורות ללימוד בחברותא (נספח ג)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page