top of page

הקהל את העם / מעיין ירדן

חג הסוכות הוא חג האסיף. לא רק את המעשים אוספים, ולא רק את התוצרת החקלאית, אלא גם את העם.


אחת ממצוות החג היפות והלאומיות ביותר היא מצוות 'הקהל': עפ"י ספר דברים, בחג הסוכות מצווים מנהיגי העם להקהיל, לאסוף את העם לשמוע את התורה. יותר מכך, מי שלא ישמע לא יזכה לרשת את הארץ.