top of page

לפי דעתו של בנו, אביו מלמדו / ליאור לקנר

בשנה שעברה, בראשית מגפת הקורונה, נאלצנו לצמצם את סדר פסח והמפגש המשפחתי המשמעותי שבצידו. נדרשנו, בלית ברירה, לאלתר, לחפף, להיפגש דרך מסננת הזום. אך השנה, נזכה לקיים סדר כהלכתו, ואולי גם, סדר כמשנתו (הסבר המדרש בהמשך).

סדר כהלכתו מניח קריאה מעמיקה, עצירה להסבר כל מדרש, הקפדה על כל סמל, וכמובן המשך