top of page

מה הרצל היה אומר על מה שקורה היום? | דימה טרשצ'נקו

* דימה טרשצ'נקו, חבר תנועת תרבות, רכז המוזיאון הנודד הרצל – מחזון למציאות.