top of page

ראש חודש מאי / קריאת כיוון 1 במאי 2023 | ערן ירקוני

הציונות מחייבת מהפכה. לא פשוט להיות אור לגויים ועם סגולה בעידן קפיטליסטי בו חוקי המשחק מחייבים תחרות בכל מחיר. תחרות על משאבים, על ייצור ועל ליבו של הצרכן. תחרות שבשמה נפגעים העובדים, הצרכנים והסביבה.