top of page

ראש חודש מאי / קריאת כיוון 1 במאי 2023 | ערן ירקוני

הציונות מחייבת מהפכה. לא פשוט להיות אור לגויים ועם סגולה בעידן קפיטליסטי בו חוקי המשחק מחייבים תחרות בכל מחיר. תחרות על משאבים, על ייצור ועל ליבו של הצרכן. תחרות שבשמה נפגעים העובדים, הצרכנים והסביבה.


ההלכה היהודית, שעיצבה בעבר גם את סדר היום החברתי-כלכלי של היהודים, נטשה תפקיד חשוב זה, והשאירה אותו לכוחות השוק. לחלל זה נכנסה הציונות ויצרה גופי הלכות חדשים, של משק ממלכתי, רפואה שוויונית, קרקע לאומית, דיור ציבורי, מדינת רווחה.

כל אלו נחקקו בכנסת ונכנסו לספרי הלכה ציונים, שהתוו את הדרך למדינת היהודים. מדינת מופת.


מי שחולם על מדינת מופת, צריך גם לתת מקום לאחד במאי, כחלק ממעגל השנה. מועד שנתי לחשבון נפש העוסק במבנה המשק שלנו: בשכירים, בעובדי הקבלן, בשוכרי הדירות, במשלימי ההכנסה ועוד רבים אחרים. שאולי הם הרוב, או כעט הרוב. מועד לשאול בו על מידת החופש של כל אלו, לבחון מגמות, כגון עד כמה הצמיחה שלנו כמדינה מטיבה איתם?


ב-1 במאי אנחנו נקראים להיזכר שבשביל מדינת היהודים צריך לעבוד, וצריך עובדים. כציוניים, אסור לנו לשכוח זאת. תרבות ציונית, היא לא רק חגים וקבלות שבת, היא לא רק בתי מדרש וחברותות. תרבות ציונית, ריבונית, היא גם העסקה, בריאות, פנסיה, ניידות, ביטחון אישי, יכולת לגדל משפחה, להוריש.


כדי להמשיך לחלום ולעמול על בניית חברת המופת שלנו, שתהיה אור לגויים, עלינו לציין את ראש חודש מאי, וכך לזכור ולהזכיר את המשימה הציונית הגדולה, שעוד לא השלמנו.


תמונה:The Vanity Photography Co.
bottom of page