top of page

פרס אפרא גורן


משפחת גורן מעניקה באמצעות מכון שיטים פרס שנתי לזכר בנם אפרא שנפל במלחמת יום הכיפורים בי"ג בתשרי התשל"ד כמפקד טנק ברמת הגולן.

הפרס מוקדש לעבודות עיוניות בנושא תרבות יהודית וחגי ישראל ברוח פלורליסטית. נושאים שהיו קרובים לליבו ולעיסוקו של זכריה אביו של אפרא

את העבודות יש לשלוח בדאר רשום אל: בנימין יוגב (בוג'ה), מכון שיטים, בית השיטה 1080100 עד יום חמישי יד' באב התשע"ח 26.7.2018 לפרטים נוספים: טל': 04-6536344 נייד: 052-2345476 הפרס יחולק סמוך ליום הכיפורים התשע"ט

פרס אפרא גורן


bottom of page