top of page

פורים במספרים


לו הייתם נשאלים כמה ימים עברו בין תחילת מגילת אסתר ועד סופה, מה הייתם עונים? רובנו נעריך שעבר שבוע, חודש, אולי קצת יותר. אך האמת היא שעברו 3285 ימים, שהם תשע שנים ו-11 חודשים - מתחילת המגילה ועד סופה.

אסתר המלכה

מה קרה בעשר השנים הללו? הנה לכם – סיפור המגילה במספרים:

  • יותר מ-4 שנים עברו בין סילוקה של ושתי בפרק א', ועד הכתרת אסתר בפרק ב'.

  • חודשים (!) נמשחה אסתר בשמנים ובשמים לפני שמרדכי הביא אותה לבית המלך. 12

  • יותר מ-4 שנים עברו על אסתר כמלכה בחצר הארמון עד הטלת הפור ופרסום גזירת ההשמדה של המן.

  • 11 חודשים מיום הטלת הפור נקבע כתאריך השמדת היהודים.

  • ב-3 ימים (שלושה ימים בלבד!) התרחש הסיפור, הכולל את כלל האירועים שרובנו זוכרים מן המגילה, ברצף דרמטי עוצר נשימה.

אגב, 3 ימים אלו לא התרחשו בימי פורים, בחודש אדר, אלא.. בעיצומו של חג הפסח! העיר שושן צהלה ושמחה בערב הפסח.

אם כך, מדוע אנו חוגגים את פורים באדר ולא בניסן? על כך ועוד תוכלו ללמוד באחד מבתי המדרש של מכון שיטים. הרשמו לפרסומים והתוכניות שלנו כאן


bottom of page